Følg

Hvordan udregnes formidlingshonoraret ?

På Saxis, skal køberen af en virksomhed der bliver handlet gennem portalen betale et formidlingshonorar til Saxis.

Honoraret kan blive udregnet på flere forskellige måder, afhængig af den enkelte sag.

Honoraret lyder på 3% af den annoncerede salgspris + 3.500 DKK og udregnes ud fra den annoncerede pris på salgsannoncen på det tidspunkt hvor der opnås kontakt mellem køber og sælger.

 

Hvad hvis den aktuelle pris bliver anderledes end den annoncerede pris ?

Det gør ikke nogen forskel i forhold til Formidlingshonoraret.

Vi har ikke mulighed for at sikrer os bevis for den aktuelle salgspris og derfor er det den annoncerede salgspris der tages udgangspunkt i.

Så når du køber en virksomhed gennem Saxis Virksomhedsbørs skal du regne med, at betale det honorar der bliver vist til dig første gang du kontakter en given annonce, da det er dette formidlingshonorar der vil blive opkrævet ved en handel.

 

Hvad hvis der er et prisinterval i stedet for en specifik salgspris på annoncen?

Ved prisinterval bliver honoraret udregnet ud fra middelværdien i intervallet. Er intervallet 100.000-500.000 kr. vil honoraret altså blive udregnet: 300.000 * 0,03 + 3.500 = 12.500 DKK

 

Hvad hvis jeg ikke betaler hele købssummen på én gang men af flere gange?

Det gør ikke nogen forskel i forhold til Formidlingshonoraret.

Som udgangspunkt skal det betales af én gang uanset hvilken ordning du og sælger kommer frem til.

Ved specielle tilfælde kan der dog blive tale om andre løsninger, kontakt os på info@saxis.dk hvis du ønsker en samtale om dette.

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer